خانه | آرشیو | پست الکترونیک
mediastinit
مدیاستینیت  بعد از عمل جراحی قلب باز

mediastinit

 


ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط حسین ابراهیمی در دوشنبه هجدهم بهمن

mediastinit

«مدیا ستینت بعد از عمل جراحی قلب باز»

mediastinit

مدیا ستینت یکی از عوارض مهمی است که به دنبال جراحی قلب باز به صورت حاد و مزمن اتفاق میافتد. به طوری که یکی از علل مهم مرگ و میر بعد از جراحی قلب باز در کودکان و بزرگسالان مدیاستینت ذکر شده است.

هرساله بیش 640000 بیمار تحت پروسیجر جراحی قلب باز در ایالات متحده آمریکا قرار میگیرند و اغلب در معرض خطر مدیاستینت هستند که احتمال مرگ و میر به دنبال عفونتهای شدید وجود دارد.

عفونت زخم عمقی استرنوم یکی از عوارض مخاطره آمیز جراحی قلب باز است که شایعترین علت آن عفونت بیمارستانی ناشی از باکتریهای گرم منفی بویژه استافیلوکوک اورئوس میباشد.

طیف عفونت ممکن است از درگیری سطحی شامل پوست و زیر جلد تا درگیری عمقیتر شامل بافت نرم، عضلات، فاسیاوحتی استئومیلیت باشد.

انواع مدیاستینت:

نوع یک: ظرف مدت 2هفته از جراحی در بیمار فاقد علل خطرساز تظاهر میکند.

نوع دوم: ظرف مدت 2-6هفته پس از جراحی در بیمار فاقد علل خطرزا تظاهر میکند.

نوع سوم: مدیاستینت نوع 1و2 همراه با عوامل خطرزا.

نوع چهارم:مدیاستینتی که به دنبال یک دوره درمان ناموفق رخ میدهد.

نوع پنجم: مدیاستینتی که بیش از 6هفته پس از جراجی پیشرفت میکند.

عواملی که باعث مدیاستینت میشوند:

1-درناژ ناکافی مدیاستین (قفسه سینه بعداز جراحی)

2-آسیب پوست و تجمع عوامل باکتریایی در بافتهای عمیق

3-عفونت موضعی یک قسمت از استرنوم←حدود نیمی از عفونتهای زخم استرنوم در ارتباط با باکتریهای گرم منفی مثل استافیلوکوک اورئوس، کلبسیا و. . .میباشند.

میکروارگانیسمها ممکن است محتوی توکسین یا تولیدکننده توکسین و یا سایر موادی باشند که قابلیت حمله به باقتها را داشته باشند و ایجاد آسیب بافتی را افزایش میدهند.

علائم و نشانه مدیاستینت:

1-تب ولرز←تب بالای.c38 در 48 ساعت اول بعداز عمل

2-لکوستیوز

3-کشت خون مثبت

4-درناژ چرکی از مدیاستین

5-حساسیت موضع به تحریک و درد در قفسه سینه

توجه: درد در قفسه سینه در 70تا90%بیماران شایع است. درد شاخصی است که گاهاً با درد پس از جراحی اشتباه میشود.

روشهای تشخیص مدیاستینت:

1-کشت خون و کشت از ترشحات زخم

توجه: در صورت بالا بودن درجه حرارت بدن بیمار در 2روز اول عمل، کشت باید انجام گیرد.

2-رادیوگرافی قفسه سینه←در این صورت استرنوم پهنتر از حالت معمول دیده میشود.

3-سیتی اسکن توراکس

عوامل خطرزا:

الف)عوامل زمینه ای خود بیمار که شامل:

1-چاقی

2-دیابت

3-copD

4-سیگار

5-سن بالا

6-اختلالات کلیدی

7-جنس مؤنث

8-نارسایی پیشرفته قلبی

9-وجود تراکئوستومی

10-سابقه بستری بیش از 5 روز در بیمارستان

ب)عوامل خطرساز حین جراحی:

1-جراحی مجدد (Redoing)

2-طولانی شدن مدت عمل(معمولا بیش از 4ساعت)

3-طولانی شدن زمان پمپ قلبی-ریوی (معمولا بیش از 2 ساعت)

4-استفاده از بالن پمپ آئورت

5-استفاده بیش ازحد از واکس های استخوانی برای کنترل خونریزی(بن واکس)

6-استفاده بیش ازحد از الکتروکوتر

7-نبودن تهویه مناسب در اتاق عمل

8-استفاده از هردوشریان پستانی به خصوص در افراد دیابتی

9-رعایت نکردن تکنیک استریل توسط پرسنل و پزشکان

ج)عوامل خطرساز پس از جراحی

1-خونریزیهای شدید قفسه سینه (تجمع مایع درقسمتهای خلفی استرنوم ممکن است به عفونت بافتهای عمقی منجر شد)

3-اقامت طولانی مدت در Icu

4-وجود عفونت در سایر قسمتهای بدن

توجه: مهمترین ریسک فاکتور برای مدیاستینت دیابت میباشد.

درمان مدیاستنیت:

مرحله نخست در درمان مدیاستینت تعیین نوع عفونت میباشد.

درمان پروفیلاکسی آنتی باکتریال در 48 ساعت قبل از عمل جراحی از نظر بالینی در کاهش عوارض عفونت جراحی قلب مؤثر میباشد.

مرحله دوم درمان جراحی میباشد. که بیمار را از Icuبه اتاق عمل برده و تحت بیهوشی عمومی قرار میدهند بعداز پرپ و درپ (Prep & Drep) . استرنوم مریض را باز کرده و لبه های استرنوم را کورت میکشند تا به صورت کامل دبریدمان شود. و داخل قفسه سینه را با سرم نرمال سالین و لرم به طور کامل شستشو میدهند. چست تیوب قبلی بیمار را بر داشته و مجدداً چست تیوب دیگری میگذارند و استرنوم را بسته و بیمار را به Icu منتقل میکنند.

در موارد بسیار شدید آن قسمتی از استرنوم را که دچار استئومیلیت شده است را بر میدارند.

باتشکرابراهیمی

اسفند89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط حسین ابراهیمی در دوشنبه هجدهم بهمن 1389 و ساعت 11:

 

|+| نوشته شده توسط حسین ابراهیمی در چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 19:34 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar

Powered by WebGozar